הצהרת נגישות

פירוט התאמות הנגישות והסדרי הנגישות הקיימים במלון:

  • חדר אחד מונגש לפי דרישות נגישות
  • מעלית כניסה למלון
  • מיקרופון לכבדי שמיעה בעמדת הקבלה
  • שירותים ציבוריים מונגש

דרכי התקשרות

במידה ומצאתם באתר האינטרנט שלנו מידע שאינו נגיש לרבות תמונות, מסמכים, טבלאות מצגות וכו' ו/או במידה וברצונכם לקבל מידע ו/או עזרה, הנכם מוזמנים לפנות אל מרכז התמיכה והשירות שלנו באמצעות פקס 04-8513366, או בדוא"ל: info@colony-hotel.co.il.

פרטי רכז נגישות

בכל שאלה בנושא הנגישות השירות, ניתן לפנות לרכז הנגישות בחברתנו מר מיקי הייב דוא"ל mickey@colony-hotel.co.il.

תאריך עדכון הצהרת הנגישות

הצהרת נגישות זו עודכנה לאחרונה בתאריך14/01/2020